Fundacja
Jedynka Dzieciom

Adres

ul. Sambora 5A
83-130 Pelplin

E-mail

NIP

593 259 33 95

REGON

221664424

Konto

BS Skórcz O/Pelplin
79 83420009200354002000 0001

Fundacja Jedynka Dzieciom

Pomózmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” -Janusz Korczak

Fundacja Jedynka Dzieciom ma swoje korzenie przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Założyli ją nauczyciele , dnia 21.05. 2012 roku. Inicjatywie powstania Fundacji przyświecała idea tego, aby dać coś od siebie innym, dzielić się pomysłami i energią. A także oferować swój czas, doświadczenie po to, by młode pokolenie dzieci i młodzieży z naszego środowiska mogło lepiej funkcjonować, spędzać aktywnie czas, rozwijać się i wzrastać.
Placówka szkolna jako organizacja rządowa ma ograniczone możliwości w wielu aspektach. Dlatego utworzyliśmy Fundację Jedynka Dzieciom, jako organizację pozarządową. Członkowie fundacji , czyli nauczyciele od lat pozyskują środki potrzebne do realizacji celów edukacyjnych, kulturowych, oraz sportowych. Nauczyciele piszą projekty, szukają darczyńców wśród lokalnych firm, oraz zachęcają do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji.


Dotychczas pozyskane fundusze umożliwiły zrealizowanie wiele cennych dla szkoły
i przedszkola inicjatyw. W ramach projektu odbyły się warsztaty m.in. muzyczno-ruchowe, muzyczno-taneczne, teatralne, kulinarne, szczudlarskie, fireshow (taniec z ogniem). Przeprowadzono też zajęcia: historyczne, psychologiczne, logopedyczne, kulturowe (kaszubi i kociewiacy), oraz sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.
W ramach zrealizowanych projektów zostały zakupione: nowoczesne tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, kamery, sprzęt nagłaśniający, nowoczesne oprogramowanie multimedialne , stół do tenisa, ławki, książki, stroje dla Modraków i szczudlarzy, szczudła, mobilne miasteczko ruchu drogowego. Zakupiono też maszyny do produkcji waty cukrowej i kręconej frytki.


Bardzo ważną rolę w działalności Fundacja Jedynka Dzieciom odgrywają uczniowie ZKiW nr 1. Młodzież chętnie bierze udział we wszelkich projektach, zbiórkach na rzecz potrzebujących, przemarszach, kiermaszach, piknikach i innych imprezach. Poprzez działalność wolontarystyczną uczniowie nabywają nowe umiejętności, ciekawie i twórczo spędzają czas, uczą się pracy w zespole, oraz nabywają wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Działalność społeczna uczniów zostaje doceniona poprzez wpis na świadectwie szkolnym.

Skip to content