Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło,
przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Świetlica szkolna

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów czy słuchania muzyki.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Praca świetlicy sprzyja w szczególności umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

Szczegółową organizację świetlicy określa statut szkoły, a precyzuje regulamin świetlicy.

Historia szkoły

Rada rodziców

Samorząd uczniowski

Świetlica szkolna

Jedynkowi szczudlarze

Przedszkole Jedyneczka

Żłobek Lolek

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek – 7.00 -8.00 oraz 11.35 – 16.00

Wtorek – 7.00 – 9.40 oraz 11.35 – 16.00

Środa – 7.00 – 8.55 oraz 11.35 – 16.00

Czwartek – 7.00 – 9.40 oraz 10.35 – 16.00

Piątek – 7.00 – 9.40 oraz 10.35 – 16.00

Skontaktuj się z nami już dziś

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania

Skip to content